Լիազորագիր ռազմական դրության պայմաններում / PoA during the military situation

Download

Ինչպես գիտեք, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ ամբողջ տարածքում հայտարարվել է ռազմական դրություն և ընդհանուր զորահավաք։

Տնօրենների զորակոչվելու/զորակցվելու պարագայում ընկերության բնականոն գործունությունը պահպանելու նպատակով մեր կողմից մշակվել է կից ներկայացվող լիազորագրի օրինակը։ 

Խորհուրդ ենք տալիս, հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար, կազմակերպել Ձեր ընկերությունների արական սեռի ներկայացուցիչ տնօրենների կողմից համապատասխան լիազորագրերի տրամադրումը իգական սեռի աշխատակիցներին։ Ցանկալի է ունենալ լիազորագրի մի քանի բնօրինակ։ Հակառակ պարագայում, խնդրում ենք տեղեկացված եղեք, որ ՀՀ նոտարները վավերացնում են կազմակերպությունների կողմից տրված փաստաթղթերի պատճենների համապատասխանությունը բնօրինակին։

Պինդ կացեք։ Հաղթելու ենք։

 

As you may know, according to the decree of RA Government No 1586-Ն of September 27, 2020, military situation and general mobilization have been declared in the whole territory of Armenia.

We have drafted the sample of the attached power of attorney in order to help maintain the ordinary course of your enterprises'  activities in case of the directors' military recruitment.

We are recommending to the companies’ male directors to issue the respective power of attorneys to their female colleagues for the purposes of avoiding any possible problems. It is recommended to have the power of attorney in several original copies. Otherwise, please be informed, that the notaries of RA  do verify the compliance of the copies of the organizations’ documents with the original copies thereof.

Stay strong! We will win.