Transfer Pricing Has Made Its Way to Armenia During COVID-19

Today, transfer pricing has become one of the most actual and controversial topics in global tax avoidance debates. From a tax perspective, the main idea behind transfer pricing as a method to reduce the group’s tax burden is to manipulate the prices of these transactions, to minimize the tax base of one company and accumulate such profits in another company and to ultimately ensure that tax benefits are obtained by the group as a whole.

Read more Download

COVID-19-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՎՐԱ

COVID-19 համաճարակը ի թիվս այլ տարածաշրջանների, իր ծանր ազդեցությունն է թողում նաև Ծոցի երկրների և Միջին Արևելքի երկրների վրա, որոնցից շատերի հետ սերտ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային համագործակցություն ունի Հայաստանը: Այս ակնարկով Դուբայում մեր ընկերության ներկայացուցիչ Աննա Մկրտչյանը ամփոփել է խնդիրներն ու ներկայացրել իրականացվող գործողությունները:

Read more Download

ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ

2020 թվականի ապրիլի 16-ին Ազգային ժողովն երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքը, որով նախատեսվում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի բռնագանձման կառուցակարգն ու ընթացակարգը: Կարևորելով հանրության տեղեկացվածությունը, սույն ակնարկում փորձել ենք ավելի համակարգված այն ներկայացնել 

Read more Download

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՐՁԱԳԱՆՔ COVID-19-Ի ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՃԳՆԱԺԱՄԻՆ

COVID-19 համաճարակի պատճառով բազմաթիվ երկրներ ձեռնարկեցին հարկային տարաբնույթ մեղմացումներ: Հայաստանը դա չարեց: ԱՄՀ իրավաբանական վարչությունը տարածել է հարկային իրավական քաղաքականության առաջարկներ, որոնք ներկայացնում ենք հանրությանը:

Read more Download

ԲՈՒԺԻՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ. ՊԱՏԱՍԽԱՆ COVID-19 ԱՐԴՅՈՒՔՆՈՒՄ Ի ՀԱՅՏ ԵԿԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՂԵՏԻՆ

Երկրները նորարարական լուծումներով են հանդես գալիս: Կապիտալի շուկաներում ջանքեր են ներդրվում՝ «Պանդեմիկ պարտատոմսերի» թողարկմամբ մեղմելու COVID-19-ի արդյունքում առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում առաջացած բացասական հետևանքները։

Read more Download

HEALING BONDS: A RESPONSE TO FINANCIAL DISASTERS CAUSED BY COVID-19

Countries are coming up with innovative financial solutions.  Efforts are being made within the capital markets to mitigate the negative health and socio-economic impacts of COVID-19 through the issuance of debt instruments, also known as “Pandemic Bonds.”

Read more Download

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում Կառավարությունը հայտարարում է արտակարգ դրություն

Read more Download

SMALL ISSUANCES AND SUPPORTING ECONOMIC ACTIVITY THROUGH FUNDING LIQUIDITY: SOME THOUGHTS ON THE ROLE OF STATE IN HARD TIMES

Due to the COVID-19 pandemic, Armenian businesses are suffering greatly. In addition to the available support packages, there might be an alternative and innovative investment and financing packages available through public issuance of securities. Here, we discuss how.

Read more Download

ՓՈՔՐ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ. ԴԺՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՄՏՔԵՐ

COVID-19 համաճարակի բացասական ազդեցությունը հայրենական բիզնեսի վրա մեծ է: Հենց այդ պատճառով էլ ի հավելումն աջակցության առկա փաթեթների, ցանկալի է մշակել նաև այլ` այլընտրանքային և նորարար ներդրումային և ֆինանսավորման փաթեթեներ: Այս ակնարկում մենք քննարկում ենք արժեթղթերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ կարգավորումներն այդ նպատակով օգտագործելու հնարավորությունները:

Read more Download

SIGNING DOCUMENTS VIRTUALLY: LEGALLY POSSIBLE OR NOT?

While people are isolated and mainly working remotely, as recurring question pops up: is it legal in Armenia to sign contracts and other legal documents electronically and will those be binding? This note is an attempt to give some answers.

Read more Download

Արդյո՞ք փաստաթղթերի էլեկտրոնային ստորագրումն ընդունելի է իրավական տեսանկյունից

Այն ժամանակ, երբ մարդիկ մեկուսացված են ու հիմնականում հեռավար են աշխատում, մի կրկնվող հարց է առաջ գալիս: Այն է. Հայաստանում օրինակա՞ն է արդյոք պայմանագրերն ու այլ փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրելը: Դրանք իրավական ուժ կունենա՞ն: Այս ակնարկում փորձում ենք տալ այդ հարցերի պատասխանները:

Read more Download

ԴՆԹ ՍԵՔՎԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հայաստանում ազգային գենոմի նախագծի առկայոււթյան պարագայում մենք միգուցե ավելի լավ պատկերացում կունենայինք COVID-19 վարակի` մեր երկրում ու ազգի վրա ունեցած ազդեցության մասին: Ֆրանսիական համալսարանի հետ մեր գրասենյակի համագործակցության շրջանակում մեր կառավարիչ-գործընկեր, նաև նույն համալսարանի դասախոս Վարուժան Ավետիքյանի ղեկավարությամբ Իրավաբանական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Քրիստինա Ազիզյանը վերլուծել է ԴՆԹ-ի սեքվենավորման իրավական խնդիրները:  

Read more Download

«ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ԹՇՆԱՄԻՆ» ՍՊԱՌՆՈՒՄ Է ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆԸ

COVID-19 համաճարակի տարածումը խնդրահարույց իրավիճակներ է ստեղծում Հայաստանում արդարադատությունից օգտվողների համար։ Առկա պայմաններում ավելի քան կարևորվում է դատարանների կողմից այնպիսի գործելաոճի որդեգրումը, որը հնարավորություն կտա, հասարակության առողջության և անվտանգության պահպանմամբ, մատչելի դարձնել արդարադատությունը։

Read more Download

AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM: MEDIATION, AND HOW SINGAPORE MAY HELP!

The COVID-19 pandemic and its economic consequences will lead to domestic and international economic disputes. Many people may initially want to turn to courts or arbitration. However, mediation is a strong alternative to these two and the Singapore Convention offers several solutions.

Read more Download

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ. ՄԵԴԻԱՑԻԱ – ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԸ

COVID-19 համաճարակը ու դրա հետևանքները հանգեցնելու են բազմաթիվ ներպետական ու նաև միջազգային տնտեսական վեճերի: Շատերը կարող են լուծումը տեսնել դատարաններում կամ արբիտրաժներում: Հաշտարարությունը կամ մեդիացիան ուժեղ այլընտրանք են այս երկուսին: Սինգապուրյան կոնվեցիան լուծումներ է առաջարկում:  

Read more Download

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎՏԱՆԳԸ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՅՔԱՐԵԼ ԴՈՄԻՆՈՅԻ ԷՖԵԿՏԻ ԴԵՄ

Սույն իրավաբանական ակնարկով Ձեզ իրազեկում ենք COVID-19 համաճարակի «ավերիչ» հետևանքների հաղթահարման, ինչպես նաև բիզնես կյանքի շարունակության ապահովման լավագույն ուղիներից մեկի մասին: Սնանկության վտանգը եզակի գործիք է կաթվածահար, սակայն կենսունակ բիզնեսի համար:

Read more Download

The Danger of Bankruptcy During a Crisis: How to Deal with the Domino Effect?

The purpose of this Client Note is to inform you on one of the best possible ways to get through the devastating repercussions of COVID-19, as well as ensure the prosperity of your business life. The “Danger of Bankruptcy” is a unique instrument for distressed but vital business!

Read more Download

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹԸ ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (COVID-19)

ՀՀ կառավարությունը շարունակում է աջակցել բիզնես միջավայրին: Այս անգամ Կառավարության կողմից հաստատված աջակցության երրորդ փաթեթն ուղղված է փոքր և միջին ձեռնարկություններին` չեզոքացնելու համար COVID-19-ի պատճառով առաջացած հետևանքները:

Read more Download

The Armenian Government’s Support Package for SMEs (COVID-19)

The Government of Armenia continues to promote its business environment. This time, it is targeting small and medium-sized businesses, adopting the third support package to neutralize the economic consequences of COVID-19

Read more Download

ARMENIAN GOVERNMENT’S SUPPORT PACKAGE COVID-19

The Armenian Government has responded to the COVID-19 outbreak and is working towards decreasing the negative effects on businesses, especially SME. Here, we present to you the Governments latest support package.

Read more Download

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ՝ COVID-19 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԸ

Ի պատասխան COVID-19 համաճարակի տարածմանը՝ ՀՀ կառավարությունն աշխատանքներ է տանում վերջինիս բացասական հետևանքները գործարար ակտիվության, մասնավորապես՝ ՓՄՁ-ների վրա մեղմելու ուղղութ­յամբ: Այս իրավաբանական ակնարկում Ձեր ուշադ­րութ­յանն է ներկայացվում ՀՀ կառավարության աջակ­ցության վերջին փաթեթը:

Read more Download

Remote Work Agreement

Because a state of emergency was announced in the country, the Government encourages its citizens to avoid going out and to work from home whenever possible. A few days ago, the National Assembly also adopted laws prescribing liability for failure to comply with the requirements of isolation or self-isolation. In this situation, the necessity of contractual settlement of the home-based work performed by the Employee arises under the provisions of the 98th Article of RA Labor Code (Employment Agreement with home-based the Employees).

Read more Download

Տնաշխատների հետ կնքվող պայմանագիր

Հաշվի առնելով, որ մեր հանրապետությունում արտակարգ դրություն է հայտարարվել՝ ՀՀ կառավարությունը հորդորում է քաղաքացիներին հնարավորության դեպքում դուրս չգալ ու աշխատել տանից։ Օրեր առաջ նաև Ազգային ժողովն ընդունեց մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները չպահպանելու համար պատասխանատվություն նախատեսող օրենքներ:

Այս պարագայում առաջանում է ձեր աշխատակիցների կողմից իրականացվող հեռավար աշխատանքը պայմանագրային կարգավորման ենթարկելու անհրաժեշտություն` համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքրի 98-րդ հոդվածի (Տնաշխատների հետ կնքվող պայմանագիր)։

Read more Download

COVID-19-Ը ԵՎ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ. ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Բաժնետիրական ընկերությունները պետք է անցկացնեն տարեկան ժողովներ: COVID-19 համաճարակի պայմաններում կարո՞ղ են արդյոք այդ ժողովները անցակցվել հեռակա քվեարկության կարգով: Ի՞նչ կարգավորումներ կան ու ի՞նչ կարելի է անել: Ի՞նչ է պետք փոխել  հնարավոր իրավական ռիսկերը կանխելու համար:

Read more Download

COVID 19-Ն ԸՆԴԴԵՄ «FORCE MAJEURE»-Ի

COVID-19 համաճարակը տարածվում է ամբողջ աշխարհով: Հայաստանում հայտարարված է արտակարգ դրություն: Իրավական տեսանկյունից որքանո՞վ եք պաշտպանված դուք: Կիրառելի՞ է ձեր պայմանագրի «անհաղթահարելի ուժի» մասին դրութը: Ունե՞ք այն:

Read more Download

ETERNAL BONDS: MYTH OR REALITY?

For the economic development of the country, it is important to have a strong, divaricated market of financial instruments. Most of the participants of the economic market are now trying to find new ways and mechanisms to involve investments. At the same time, potential investors tend to diversify and balance their contributions by using different risk-based financial instruments. This being said, the purpose of this Client Note is to introduce you to relatively “new” HYBRID DEBT INSTRUMENT, its specific features and benefits, and the possibility of using them in Armenia

Read more Download

ՁԱՅՆԱԳՐԵԼ, ԹԵ՞ ՈՉ. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱՆՁԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀԻ ԲԱԽՄԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ

Հաճախ հանդիպող հարց է. Արդյո՞ք օրինական է այլ անձին ձայնագրելն ու այն առանց իր իմացության իր դեմ օգտագործելը։ Ի՞նչ փոխվեց Հայաստանում 2019 թվականին

Read more Download

ALERT! REPO HAS FINALLY MADE UP ITS MIND AND IS ON ITS WAY TO THE CIVIL CODE

An entire Paragraph on Repo Transactions is going to be added to the Civil Code. This Client Note is a must read for those who want to delve into the essence of repo transactions, explore the main features of the pending legislative amendments, as well as to understand the rationale behind those amendments and trends of development of the Armenian repo market.

Read more Download

TAX COMPETITION: DEMOLITION OF TAX HAVENS!

The purpose of this Client Note is to alert companies that are classified as “black jurisdiction” on the upcoming threats and challenges that they may face during their ordinary course of business. The established regulatory framework in “black jurisdiction” forces entrepreneurs to seek “safe harbors” for their own survival

Read more Download

ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ Է ՀԱՆՐԱՔՎԵ. Ի՞ՆՉ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԿԱՆ

Նկատի ունենալով Սահմանադրության՝ որպես բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող ակտի փոփոխությունների կարևորությունը, ներկայացնում ենք իրավական ակնարկ՝ հանրաքվեով Սահմանադրության փոփոխությունների ընդունման մասին։

Read more Download

ՏՈւԺԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ

Պարտատերերն ու պարտապանները հաճախ պայմանավորվում են տուժանքի մասին՝ հուսալով, որ գործը «տույժ-տուգանքի» չի հասնի։ Ի՞նչ է տուժանքը։ Արդյո՞ք առկա է տարբերություն տույժ/տուժանք/տուգանք հասկացությունների միջև։ Ինչպե՞ս է այն կրիառվում։

Read more Download

ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԴԵՐԸ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Իրավական պետություններում, արդարադատության իրականացման գործընթացում բավականին մեծ է փաստաբանի դերը։ Այս առումով շատ կարևոր է վերլուծել փաստաբանի վարքագիծը մի շարք օբեկտիվորեն ձևավորվող իրավիճակներում

Read more Download

TRANSACTIONS IN FOREIGN CURRENCY ARE IMPOSSIBLE, HUH? THEN IT'S A GOOD THING WE HAVE A MAGIC WAND

Failure to assess and manage risks associated with multi-currency transactions may sometimes severely impact essential interests of parties to such transactions. This Client Note focuses on derivative financial instruments and the way those instruments can be used for mitigating risks related to multi-currency transactions.

Read more Download

THERE IS NO PRIZE WITHOUT DILIGENCE

A vast majority of us enter into different business deals and whether you are a buyer or seller, it is important to know exactly what information will need to be investigated before the deal can be finalized. This being said, the purpose of this Client Note is to inform you about Due Diligence and the repercussions that could without it.

Read more Download

Derivatives

A derivative is an agreement or product (such as a future, option, or warrant) whose value derives from and is dependent on the value of an underlying asset, such as a commodity, currency, or security. The purpose of this note is to depict how derivatives can be beneficial to those interested in skirting risks and upping their financials.

Read more Download

THE END OF LITIGATION IS NOT AN ILLUSION: RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDICIAL ACTS IN ARMENIA

So, you got a favourable judgement elsewhere and you want to enforce it in Armenia. Is it possible? Yes. Really? YES! How is that possible? Well, it is a maze, but one can certainly navigate it Armenia. Here we cover just that. 

Read more Download

FINANCING OF STARTUPS AND POSSIBLE TENSION BETWEEN FOUNDERS AND INVESTORS

During the past decade or so, there has been a buzz about startups and funding of creative entrepreneurship. What does this really mean? Where is a prime destination? What tensions may arise from external funding and how those may be resolved? How can Armenian entrepreneurs benefit from these developments?

Read more Download

ԳՈՒՅՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԲՌՆԱԳՐԱՎՈՒՄ ԹԵ՞ ԲՌՆԱԶԱՎԹՈՒՄ. ԵՐԲ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՅԼԵՎՍ ԱՆՁԻՆԸ ՉԼԻՆԵԼ

Շրջանառության մեջ է գտնվում «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագաձնման մասին» օրենքի նախագիծը: Այս խմագրությամբ ընդունվելու պարագայում այն մարդու իրավունքների պաշտպանութան առումով խնդիրներ կարող է առաջացնել: Նախագծի կարգավորումների թերություններին ու ռիսկերին է անդրադառնում սույն ակնարկը: 

Read more Download

3 x Հ ԿԱՄՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ԽՈՍՔԸ

Հետզհետե կարևորվում է հանքարդյունաբերական ընկերությունների և համայնքների բնակիչների միջև «սոցիալական լիցենզիայի» առկայությունները: Միջազգային արբիտրաժային դատարանները մի շարք գործերով կարևորել են այս «լիցենզիայի» պահանջը, որը այս ակնարկում փորձ է արվել ներկայացնել մեր հանրությանը:

Read more Download

IS “OM” THE CORRECT WORD TO UTTER BEFORE TRAVELLING?

Often, some of us need to travel for business or leisure. Travelling usually entails (at least for some) acquiring a visa for entering into the country of destination. The Schengen Zone is one of the most visited destinations of Armenian nationals. Thus, this note makes an attempt what is there to be mindful when visiting the Schengen Zone.

Read more Download

GDPR in a Nutshell: Business Entities Under the Sword of Damocles!

This is the age of information. To this effect, three years ago, the GDPR was introduced in the EU. Many companies outside of the EU were very slow in internalizing the GDPR. You certainly need to know what it is and what may happen if you don’t.

Read more Download

LIBOR, EURIBOR, SOFR, SONIA: WHAT IS GOING ON?

LIBOR is phasing out gradually and these are important times for lenders and borrowers to figure out what’s next. What are some of the tools out there for your financial agreements? This note is an attempt to bring in more clarity on the topic.

Read more Download

WHEN PANDORA BOX IS OPENED - IS IT A DISASTER OR ONE CAN MANAGE IT?

When trouble pops-up, it often comes unannounced. Business giants are not insured against unexpected trouble. Lenders and investors of troubled companies should sit and chew their nails though. There certainly is a significant arsenal of tools to handle mayhem. Just know how.

Read more Download

SO, YOU WANT TO KEEP THE BEST FRUITS, HUH? See what ESOP can do for you!

The Employee Share Option Plan is a tool that one can use to attract, motivate and retain the best team. Before jumping the fence and introducing such a plan though, businesses have to give much thought about how is the best way to set up a plan and stick to it. This Note tries to lay out some of the strategies and issues worth giving some thought.    

Read more Download

THE “NEGATIVE PLEDGE” COVENANT: IS IT A DOUBLE-EDGED SWORD UNDER ARMENIAN LAW?

The “Negative Pledge” covenant is standard language in a host of financial transactions, such as subordinated loans and unsecured bond issuance (both of which the Armenian financial markets are experiencing extensively lately). Does this covenant work as a sensible legal protection in the Armenian reality?    

Read more Download

PUTTING TOGETHER THE EMPLOYER PROTECTION PUZZLE: DO NEGATIVE COVENANTS ACTUALLY WORK?

Over the past few years, businesses involved in science and technology are facing increased pressure to come up with measures to protect their interests as employees are gaining more mobility and demand globally. This Note tries to lay out some of the options that employers may have in designing and enforcing “negative covenants”.

Read more Download

Armenian Investment Funds Outlook: True Regulatory Heaven Everyone is Looking for

Over the past few years, there is an increased interest towards the regulatory regime applicable to investment funds in Armenia. This client note provides a quick overview of the key reasons for such interest.

Read more Download